Kinderen

Kinderen bij een uitvaart

Voor kinderen is een uitvaart ook een ingrijpende gebeurtenis. Vaak wordt over hun hoofden van alles besloten, maar ook kinderen kunnen hun bijdrage leveren en zo ook op hun eigen manier afscheid nemen.

Kinderen gaan vaak veel natuurlijker om met de dood dan de meeste volwassenen. De angsten van de ouders worden vaak ten onrechte geprojecteerd op kinderen. Vaak geven kinderen iets mee aan de overledene: een tekening, gedichtje of een knuffel.

Ook kunnen zij vol overgave de kist, of de binnenkant van de deksel, zelf van een heel eigen afscheidsgroet voorzien.

kist-links  kist-voor  kist-rechts

Ook ligt er voor de uitvaartverzorger de taak om kinderen te betrekken bij het afscheid.

Zo is er de tranen rugzak, met hierin allerlei boekjes en materialen waar de kinderen mee aan het werk kunnen, eventueel samen met de ouders.

En ook tijdens de afscheidsdienst moet er plaats zijn voor de kinderen.

Hier kunnen zij hun eigen verhaal of gedicht in kwijt, of de uitvaartleider betrekt hen op een andere manier in de dienst.

Overlijden van een Kind

Je kind verliezen is het meest ingrijpende wat je als ouders kan overkomen.

Er sterft een stuk van jezelf, en het zal nooit meer hetzelfde zijn.

De dood van een kind is een drama dat elke ouder kan overkomen. Zonder dat je het wilt moet je gaan nadenken over de uitvaart.

Wanneer je kind is overleden is het van belang dat je de keuzes, die gemaakt moeten worden, weloverwogen kunt doen. Dat je niet gehinderd wordt door dat wat “hoort” bij een uitvaart, maar dat je het gangbare protocol los kunt laten en kunt zoeken naar een afscheid dat bij jullie past.

Daar horen broertjes en zusjes, de school en anderen die dichtbij het kind staan ook bij.

Het verdriet wegnemen kan ik niet, maar door te luisteren, te organiseren en te werken vanuit het hart, kunnen we er samen een afscheid van maken waar jullie mee verder kunnen.